Naše služby

Projektová dokumentácia

Celá projektová dokumentácia od návrhu až po realizáciu.

Cenová ponuka

Cenová ponuka je vyhotovená s presnými položkami, ktorá sa následne môže použiť pri žiadostiach o granty a iné dotácie.

Osobitý prístup

Každú stavbu riešime osobným prístupom, pri ktorom si fyzicky prejdeme celú stavbu pre presnejšie určenie poškodenia stavby. Následne sú navrhnuté riešenia jej obnovy a rekonštrukcie.

O NÁS

O NÁS

Naša firma funguje od roku 1992 ktorá vystupovala pod názvom Ľubomír Michálek a od roku 2014 bola transformovaná na firmu LUMINOR, s.r.o. kde majiteľom a konateľom firmy ostáva Ľubomír Michálek . Firma je zameraná hlavne na rekonštrukcie striech sakrálnych stavieb. Máme bohaté skúsenosti ktoré sme nadobudli pri realizácii viac ako 60-tich sakrálnych striech u ktorých sme sa stretli s rôznymi problémami. Pri našej viac ako 25 ročnej existencii sme riešili taktiež, problémy fasád a sanačných prác základov sakrálnych stavieb, taktiež aj rovné strechy škôl a obytných budov. Máme bohatú históriu s ktorou môžeme konkurovať každej firme. Riadime sa hlavne heslom ,,náš zákazník , náš pán” a preto sa snažíme každú prekážku, ktorá sa vyskytne pri realizácii, ako práce naviac konzultovať a riešiť tak, aby bola dosiahnutá spokojnosť na oboch stranách.

Realizované zákazky